HTA - TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI UY TÍN

Về Trung tâm HTA

Donec odio augue placerat est, nec semper nisl lorem ipsum vestibulum lectus sem!

Maecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!

TÌM HIỂU VỀ HTA

Vì sao chọn HTA

Donec odio augue placerat est, nec semper nisl lorem ipsum vestibulum lectus sem!

Maecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!

VÌ SAO CHỌN HTA
TRỌNG TÀI >> TRỌNG TÀI >>

Donec odio augue placerat est, nec semper nisl lorem ipsum vestibulum lectus sem!

Maecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!

HOÀ GIẢI >> HOÀ GIẢI >>

Donec odio augue placerat est, nec semper nisl lorem ipsum vestibulum lectus sem!

Maecenas feugiat, nulla eget maximus elementum, odio augue placerat est, nec semper nisl erat ac ex el convallis ligula commodo ac. Aenean congue. Nunc eu tellus pellentesque!

Tin tức và Sự kiện

Giới thiệu về trọng tài thương mại

GIỚI THIỆU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Trọng tài thương mại: Thêm một lựa chọn cho các bên tranh chấp Thông thường, khi bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác, các bên cùng có…

Xem thêm

Quy tắc tố tụng trọng tài

TẢI PDF TẠI ĐÂY: QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HTA ngày 06/06/2019 của Chủ tịch Trung tâm, sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 87/QĐ-HTA ngày 16/01/2023 của Chủ tịch Trung tâm) MỤC LỤC CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều…

Xem thêm

Tóm tắt quy trình tố tụng trọng tài

Bước 1: Khởi kiện và tự bảo vệ Nguyên đơn gửi Đơn khởi kiện tới Trung tâm. Trung tâm gửi Đơn khởi kiện và tài liệu liên quan cho Bị đơn. Bị đơn gửi Bản tự bảo vệ và Đơn kiện lại (nếu có) cho Trung tâm. Bước 2: Thành lập Hội đồng trọng tài…

Xem thêm