CHỌN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI HTA

Về HTA

Trung tâm trọng tài thương mại HTA mong muốn góp phần phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài và Hòa giải thương mại tại Việt Nam.

Trung tâm phấn đấu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam và các thương nhân nước ngoài có giao thương với Việt Nam.

XEM THÊM

VÌ SAO CHỌN HTA

Vì uy tín

Trọng tài viên và Hòa giải viên của Trung tâm trọng tài thương mại HTA (HTA) là các giáo sư, giảng viên luật, các luật sư, nhà quản lý và chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, có danh tiếng và uy tín xã hội. Họ đều nhận thức rõ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đó là tính độc lập

XEM THÊM
XEM DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN >> XEM DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN >>

Họ là các giáo sư, giảng viên ngành luật, các luật sư, các nhà quản lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

XEM DANH SÁCH HOÀ GIẢI VIÊN >> XEM DANH SÁCH HOÀ GIẢI VIÊN >>

Họ đều nhận thức rõ về yêu cầu độc lập, vô tư, khách quan của Trọng tài viên và Hòa giải viên, là điều kiện tiên quyết để tạo dựng được niềm tin về công lý trong cộng đồng kinh doanh.

Tin tức

Sự kiện