Hội đồng trọng tài (gồm 03 TTV) mở Phiên họp giải quyết Vụ tranh chấp số MB.08.20 ngày 18/01/2021.

LS. Ngô Thị Thu, TTV của HTA, tập huấn doanh nghiệp về quản trị công ty trong bối cảnh LDN 2020 và quản trị rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại tại Thép Miền Nam ngày 19/11/2020.

Ls. Ngô Thị Thu, TTV của HTA, thuyết trình trong chương trình tập huấn doanh nghiệp tại VCCI Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27/10/2020.